TRE®-stressinpurkumenetelmä

TRE

Trauma Releasing Exercises eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä. TRE® rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin sekä traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. TRE® alkuliikkeiden jälkeen kehossa käynnistetään tärinänä ilmenevä luonnollinen palautumismekanismi.  Menetelmä soveltuu trauman ja sterssin purun lisäksi mm urheilusuorituksesta palautumiseen. Sen on kehittänyt tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija, joka on kehittänyt sekä opettanut menetelmää yli 20 vuoden ajan.

TRE®:tä hyödynnetään kuormittavissa ammateissa kuten: poliisit, palomiehet, kriisi-alueiden avustustyöntekijät, sotilaat, terveydenhoitohenkilökunta, erityisopettajat, sosiaalityöntekijät jne. Menetelmää käytetään sotaveteraanien traumaperäisen stressihäiriön hoitoon ja ehkäisyyn, päihdekuntoutuksen tukena, parisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja urheiluvalmennukseen.  Sen harjoittajat ovat kuvanneet mm unen parantuneen, kiputilojen ja jännitysten lievittyneen, notkeuden lisääntyneen, ahdistuksen kokemuksen lievittyneen, bruksaamisen lievittyneen sekä kehon liikevariaatioiden lisääntyneen. TRE® sopii omatoimisen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi.

TRE®:n perusteet on suositeltavaa opetella peruskurssilla tai sertifioidun TRE®-ohjaajan yksilöohjauksessa. TRE®-ohjaa auttaa prosessin alkuun, ja voi tukea sinua prosessin eri vaiheissa. Myös ryhmästä voi olla apua omalla TRE® matkalla. Prosessin eteneminen on yksilöllistä. Se voi nostaa pintaan mielikuvia, tunteita ja muistoja, joten vaikeitakin tuntemuksia saattaa ilmetä. On hyvä varautua negatiivisiin muistoihin ja tunteisiin. Se on osa prosessia itsen eheyttämisessä. Prosessi voi edetä ilman tunnekokemuksia tai tuottaa ainoastaan positiivisia tuntemuksia alusta lähtien.

TRE® sopii osaksi terapiaa tai psykofyysistä fysioterapiaa.  Se vahvistaa kehomieltä.